Avelspolicy

SRFLs allmänna avelspolicy

Uppfödare som är medlem i Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund ska sträva efter att:

 • Alltid utgå från grundregeln att inte avla så att man riskerar lidande för hund och hundägare.
 • Ta hänsyn till stresskänslighet och ljudkänslighet.
 • Vid genetisk belastning överväga vad den specifika hunden tillför rasen.
 • I värderingen av en enskild hunds avelsvärde väga in föräldrars och syskons status vad gäller hälsa och mentalitet.
 • Avelsdjur har känd DNA-status för Prcd-PRA och Pompes (GSDII).

Uppfödare har följande skyldigheter, att såväl tik som hane:

 • ska vara minst 22 månader gamla vid parningstillfället.
 • ska vara höftledsröntgade med UA, A, B eller C.
 • med C endast får paras med fria höfter (d.v.s. UA, A eller B).
 • ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 24 månader vid parningstillfället.
 • bör vara armbågsröntgade och ska då vara UA.
 • Hund som har eller har haft gravt navelbråck ska inte användas i avel och avelsdjur bör väljas från så fria kullar som möjligt.
 • Hund som själv diagnosticerats med autoimmun sjukdom, som t.ex. hypothyreos eller Addison, eller epilepsi, ska inte användas i avel.
 • Hund som har minst två avkommor som är diagnosticerade med autoimmun sjukdom ska inte användas i avel.
 • Hund som har en avkomma som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom ska inte användas i avel i kombination med hund som har förälder, avkomma eller helsyskon som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom.
 • Hund som har syskon som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom ska inte användas i kombination med hund som har förälder, avkomma eller helsyskon som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom.

Ovan beskrivna policy, som självklart gäller såväl tikar som hanar, ska även tillämpas på andra sjukdomar med bevisad eller misstänkt ärftlig bakgrund vilka har diagnosticerats av veterinär.