Avelspolicy

SRFLs allmänna avelspolicy

Uppfödare som är medlem i Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund ska sträva efter att:
 • Alltid utgå från grundregeln att inte avla så att man riskerar lidande för hund och hundägare.
 • Ta hänsyn till stresskänslighet och ljudkänslighet.
 • Vid genetisk belastning överväga vad den specifika hunden tillför rasen.
 • I värderingen av en enskild hunds avelsvärde väga in föräldrars och syskons status vad gäller hälsa och mentalitet.
 • Att varje avelskombination bör vara unik. 
Uppfödare har följande skyldigheter, att såväl tik som hane:
 • ska vara minst 22 månader gamla vid parningstillfället.
 • ska vara höftledsröntgade med UA, A, B eller C.
 • med C endast får paras med fria höfter (d.v.s. UA, A eller B).
 • ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 24 månader vid parningstillfället.
 • bör vara armbågsröntgade och ska då vara UA.
 • Bör ta hänsyn till avelshundarnas HD-index så att kombinationen uppnår ett preliminärt HD-index på minst 100.
 • Avelsdjur har känd DNA-status för Prcd-PRA och Pompes (GSDII).
 • Hund får inte har mer än 25 avkommor innan den är 5 år och 50 avkommor under sin livstid.
 • Hund som har eller har haft gravt navelbråck ska inte användas i avel och avelsdjur bör väljas från så fria kullar som möjligt.
 • Inavelsgraden får inte överstiga 6,25 % över fem generationer och bör inte överstiga 2,5%.
 • Hund som själv diagnosticerats med autoimmun sjukdom, som t.ex. hypothyreos eller Addison, samt epilepsi eller annan ärftlig sjukdom, ska inte användas i avel.
 • Hund som har minst två avkommor som är diagnosticerade med autoimmun sjukdom, epilepsi eller annan ärftlig sjukdom ska inte användas i avel.
 • Hund som har en avkomma som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom, epilepsi eller annan ärftlig sjukdom ska inte användas i avel i kombination med hund som har förälder, avkomma eller helsyskon som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom eller epilepsi.
 • Hund som har syskon som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom, epilepsi eller annan ärftlig ska inte användas i kombination med hund som har förälder, avkomma eller helsyskon som är diagnosticerad med autoimmun sjukdom eller epilepsi.