Uppdaterad information om DM (2023-11-10)

pulicerad 2023-11-10

Vi har fått förfrågan och önskemål av ett gäng uppfödare om att vi ska se över möjligheterna att ha samma regler  i vår svenska rasklubb för finsk lapphund som lapphundklubben i Finland har, gällande degenerativ myelopati (DM). 

Den finska lapphundklubben har gjort det följande utlåtande gällande DM (vår översättning) 

“Från och med 23/03/2023 är det enda avels kravet gällande DM att hundar i riskzonen (C eller c*) endast kan kombineras med en frisk genotyp (A eller a**). Annars påverkar inte DM-status eller avsaknad av sådan godkännandet av kombinationen. Detta betyder att i Finland är det tillåtet att para DM-bärare (B) med DM-bärare (B). (….)*** Avelskommittén anser därför nu som den enda rimliga avelsrestriktioner att inte medvetet använda en genetiskt affekterad hund för avel med en oprövad, bärare eller genetisk affekterad hund. Vid användning av nära släktingar till kliniskt sjuka individer för avel bör man dessutom ta särskilt hänsyn till den genetiska statusen, men som framgått ovan är det försvinnande få fall. Därför uppmuntrar den finska avelskommittén sina uppfödare att fokusera på andra sjukdomar och defekter i framtiden och lämna DM i bakgrunden”. 

källa: https://www.lappalaiskoirat.fi/yhdistys/ajankohtaista/jalostustoimikunta-tiedottaa/degeneratiivista-myelopatiaa-koskeva-jalostuskriteeri-paivitetty/

Som första steg har vi fått godkännande från SKK att det är möjligt att para hundar som är i riskzonen att få DM (at risk, C eller c*) men som inte är kliniskt sjuka i DM med en fritestad eller hereditärt fri hund (A eller H**).  Jordbruksverket har under 2016 hanterat ett liknande fall då en borzoiuppfödare sökte dispens från Jordbruksverkets föreskrifter för att få para en hund i riskzonen (at risk, C eller c*) men kliniskt frisk hane med en fritestad tik. Jordbruksverket lade ner ansökan då man inte ansåg att det fanns skäl att söka dispens i detta fall. 

Vi vill veta om ni medlemmar önskar att vi ska ta frågan steget längre och blandar in jordbruksverket gällande att para kända bärare med kända bärare?  Eller ska vi nöja oss med godkännandet från SKK, som gör gällande att vi kan para hundar i riskzonen (C eller c*) med fritestad eller hereditärt fri?  

Ni är välkomna att lämna in era synpunkter via mejl till mail@finsklapphund.nu med ämnesrad DM. Vi kommer att bjuda in till ett RAS-möte den 4e Februari 2024 kl 14.30, efter detta möte och vi fått in era inspel hur vi ska gå vidare i DM frågan kommer vi att ta detta vidare. Först vill vi ge alla medlemmar möjlighet att tycka till.

Vi i rasklubben för finsk lapphund avråder likt Finska lapphundklubben från att testa våra avelsdjur för DM och fokusera på andra sjukdomar och defekter.

Med vänliga hälsningar

SRFLs styrelse och avelskommitté 

*C  betyder testad at risk och c betyder via arv at risk. 

** A betyder testad fri och a eller H betyder via arv fri

*** (….) Här har vi utelämnat den finska lapphundklubbens längre resonemang och redovisning gällande DM i raserna. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *