Sjukdomsanmälan

Det är av största vikt för oss att sjukdomar rapporteras in till avelskommittén. Delvis för att skapa kunskap och spridning om hälsoläget i vår ras och för att vi ska kunna hjälpa till vid förfrågningar om olika parningskombinationer.

Informationen kan lämnas in av ägaren eller av uppfödaren till hunden.

SRFL hanterar de uppgifter du lämnar enligt vår GDPR policy.

För att rapportera in, använd formuläret nedan. Frågor skickas till akfinsk@slk.nu.

Det namn som står på hundens stamtavla.
Bekräftelsen från Laboklin skickas separat via mail till akfinsk@slk.nu.
Bekräftelsen från Laboklin skickas separat via mail till akfinsk@slk.nu.
Annan information som du tror kan vara av vikt för oss att veta.
För att alla ska kunna använda uppgifterna på bästa sätt, kan vissa hälsouppgifter komma att publiceras offentligt på vår hemsida. Dessutom kan vissa av hundens hälsouppgifter publiceras i offentliga databaser som tillhandahålls av någon annan organisation än SRFL, som tex "The breed archive". Bortsett från resultaten från DNA-tests är det bara möjligt att all eller ingen information om en hunds hälsa publiceras offentligt. Vi hanterar dina personuppgifter enligt vår GDPR-policy.
SRFL uppmuntrar till att ni godkänner att vi rapporterar in hundens hälsodata till den finska lapphundklubbens databas. Själv kan ni göra det antingen via det här formuläret https://www.lappalaiskoirat.fi/jalostus/terveys-luonne-ja-ulkomuoto/lappalaiskoiratietokanta/ eller genom att mejla till tietokanta@lappalaiskoirat.fi och i så fall kan ni själva välja om datan ska publiceras offentligt eller ej. Den finska lapphundklubben har som ambition att alla finska lapphundars hälsodata ska vara lätt tillgänglig för båda avelsplanering och inför valpköp i hela världen. Ju fler som rapportera in sin hunds hälsodata desto mer användbar blir databasen. Transparens kring hälsoinformation är viktigt, även om ens egen hund inte används för avel, eftersom någon av dess släktingar möjligen, eller till och med mest sannolikt, används och detta kanske utomlands. Databasen finns här http://terveys.lappalaiskoiragalleria.org/