Sjukdomsanmälan

Det är av största vikt för oss att sjukdomar rapporteras in till avelskommittén. Delvis för att skapa kunskap och spridning om hälsoläget i vår ras och för att vi ska kunna hjälpa till vid förfrågningar om olika parningskombinationer.

Informationen kan lämnas in av ägaren eller av uppfödaren till hunden.

SRFL hanterar de uppgifter du lämnar enligt vår GDPR policy.

För att rapportera in, använd formuläret nedan. Frågor skickas till akfinsk@slk.nu.

Det namn som står på hundens stamtavla.
Bekräftelsen från Laboklin skickas separat via mail till akfinsk@slk.nu.
Bekräftelsen från Laboklin skickas separat via mail till akfinsk@slk.nu.
Annan information som du tror kan vara av vikt för oss att veta.
För att alla ska kunna använda uppgifterna på bästa sätt, kan vissa sjukdomsuppgifter komma att publiceras i listor på hemsidan. Vi hanterar din uppgifter enligt vår GDPR-policy.