Regler för uppfödarhänvisning

För att få stå med på uppfödarlistan krävs:
– Kennelnamnet är registrerat hos SKK.
– Medlemskap i SRFL.

Det är inte förenat med någon kostnad att stå med på uppfödarlistan på SRFLs hemsida.

SRFL har delat upp Sverige i tre verksamhetsområden, uppdelningen är följande län:
Norra Sverige: Norrbottens, Västerbottens, Jämtland och Västernorrland
Mellersta Sverige: Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Gotland, Södermanland, Örebro och Värmland
Södra Sverige: Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Halland, Skåne och Blekinge

SRFL hanterar de uppgifter du lämnar enligt vår GDPR policy.

Uppfödaranmälan