Organisation

På Svenska Lapphundklubbens årsmöte den 27 maj 2017 beslutades om en ny organisation. Nya stadgar antogs för specialklubben SLK och 3 nya rasklubbar bildades under; Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL), Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL) och Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV).

De självstyrande distrikten som tidigare låg under SLK har blivit upplösta under 2017 och från den 1 januari 2018 ska den nya organisationen börja fungera fullt ut.

Tidigare var distrikten ansvariga för aktiviteter, utställningar o.s.v. Dessa ansvar vilar fortsättningsvis på kommittéerna som ligger under Svenska Lapphundklubben SLK. Rasklubbarna är ansvariga för rasen och avelsfrågor.  SRFL kommer framöver att anordna bland annat rassymposium, BPH och föreläsningar.

Organisationsschema för Svenska Kennelklubben

SRFL har delat upp Sverige i tre verksamhetsområden, uppdelningen är följande län:
Norra Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland
Mellersta Sverige: Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Gotland, Södermanland, Örebro och Värmland
Södra Sverige: Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar,  Kronoberg, Halland, Skåne och Blekinge