Hur vår organisation fungerar

På Svenska Lapphundklubbens årsmöte den 27 maj 2017 beslutades om en ny organisation. Nya stadgar antogs för specialklubben SLK och 3 nya rasklubbar bildades; Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL), Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund (SRSL) och Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV).

Från och med den 1 januari 2018 gick ansvaret för de olika raserna över till respektive rasklubb.

Tidigare var Svenska Lapphundklubbens distrikt ansvariga för aktiviteter, utställningar o.s.v. Det ansvaret vilar numera på kommittéerna som ligger under Svenska Lapphundklubben SLK. Rasklubbarna är ansvariga för rasen och avelsfrågor.  SRFL kommer framöver att anordna bland annat rassymposium, BPH och föreläsningar.

Organisationsschema för Svenska Kennelklubben
Hemsidan är uppdelad i tre områden med följande län:

Norra Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Mellersta Sverige: Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Stockholm, Gotland, Södermanland, Örebro och Värmland

Södra Sverige: Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar,  Kronoberg, Halland, Skåne och Blekinge