Regler årets tävlingshundar

Resultaten skickas in till SRFL senast den 31 januari varje år.

 • Det är bara resultat från officiella tävlingar inom SKK-organisationen som räknas.
 • Tävlingen är öppen för finska lapphundar vars ägare är medlem i SRFL.

Agility

Bifoga:
– Förarens namn
– Hundens namn
– För varje tävling: Datum, plats, klass, referenstid samt hundens tid och ev. fel

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • De 5 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner
 • 3 priser delas ut i varje klass på SFRLs årsmöte (hoppklass 1, 2 & 3 samt agilityklass 1, 2 & 3)
Grundpoäng 
Nollat lopp 6 poäng 
0,01 – 5 fel 4 poäng 
5,01 – 10 fel 3 poäng 
10,01 – 15 fel 2 poäng 
15,01 – ej diskvalificerad 1 poäng 
Tilläggspoäng vid nollat lopp (avrundat till två decimaler)  
Referenstid / hundens tid * 1 Klass 1 
Referenstid / hundens tid * 1,25 Klass 2 
Referenstid / hundens tid * 1,5 Klass 3 

Lydnad

Bifoga:  
– Förarens namn 
– Hundens namn 
– För varje tävling: Datum, plats, klass samt hundens poäng 

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • Minst 3:e pris behövs för att poängen skall räknas
 • De 2 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner
 • 3 priser delas ut i varje klass på SRFLs årsmöte

Rallylydnad

Bifoga:  
– Förarens namn 
– Hundens namn 
– För varje tävling: Datum, plats, klass och hundens poäng

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • Godkänt resultat krävs för att poängen skall räknas
 • De 2 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner
 • 3 priser delas ut i varje klass på SRFLs årsmöte

Bruks

Bifoga:  
– Förarens namn 
– Hundens namn 
– För varje tävling: Datum, plats, gren, klass och hundens poäng 

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • Minst godkänt behövs för att resultatet ska räknas
 • I appellklass, lägre klass samt högre klass räknas 1 resultat
 • I elitklass räknas högst 3 resultat. Resultaten räknas ihop och högst poäng vinner 
 • 3 priser delas ut i varje klass på SRFLs årsmöte

Freestyle och Heelwork-To-Music

Regler är inte klara. Förslag kommer under hösten 2019.

Viltspår

Regler är inte klara. Förslag kommer under hösten 2019.