Regler årets tävlingshundar

Resultaten skickas in under perioden 1:a December – 31:a Januari, tidigare eller senare inskickade resultat räknas inte. Resultaten av sammanställningen uppmärksammas på årsmötet i Mars.

Resultat mailas till: tavling@finsklapphund.nu.

 • Tävlingsreglerna gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 (tävlingsåret 2019).
 • Det är bara resultat från officiella tävlingar inom SKK-organisationen som räknas.
 • Tävlingen är öppen för finska lapphundar vars ägare är medlem i SRFL.
 • Var tydliga med vilka grenar (agility, lydnad, rallylydnad, bruks, NW eller viltspår) ni önskar delta i.

Agility

Bifoga:
– Förarens namn
– Hundens namn
– För varje tävling: Datum, plats, klass, referenstid samt hundens tid och ev. fel

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • De 5 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner
 • 3 priser delas ut i varje klass på SFRLs årsmöte (hoppklass 1, 2 & 3 samt agilityklass 1, 2 & 3)
Grundpoäng 
Nollat lopp 6 poäng 
0,01 – 5 fel 4 poäng 
5,01 – 10 fel 3 poäng 
10,01 – 15 fel 2 poäng 
15,01 – ej diskvalificerad 1 poäng 
Tilläggspoäng vid nollat lopp (avrundat till två decimaler)  
Referenstid / hundens tid * 1 Klass 1 
Referenstid / hundens tid * 1,25 Klass 2 
Referenstid / hundens tid * 1,5 Klass 3 

Lydnad

Bifoga:  
– Förarens namn 
– Hundens namn 
– För varje tävling: Datum, plats, klass samt hundens poäng 

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • Minst 3:e pris behövs för att poängen skall räknas
 • De 2 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner
 • 3 priser delas ut i varje klass på SRFLs årsmöte

Rallylydnad

Bifoga:  
– Förarens namn 
– Hundens namn 
– För varje tävling: Datum, plats, klass och hundens poäng

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • Godkänt resultat krävs för att poängen skall räknas
 • De 2 bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner
 • 3 priser delas ut i varje klass på SRFLs årsmöte

Bruks

Bifoga:  
– Förarens namn 
– Hundens namn 
– För varje tävling: Datum, plats, gren, klass och hundens poäng 

 • Alla klasser tävlar var för sig
 • Minst godkänt behövs för att resultatet ska räknas
 • I appellklass, lägre klass samt högre klass räknas 1 resultat
 • I elitklass räknas högst 3 resultat. Resultaten räknas ihop och högst poäng vinner 
 • 3 priser delas ut i varje klass på SRFLs årsmöte

Freestyle och Heelwork-To-Music

Bifoga:
– Förarens namn
– Hundens namn
– För varje tävling: Datum, plats, klass och hundens poäng.

 • Alla klasser tävlar var för sig.
 • Godkänt resultat krävs för att poängen ska räknas.
 • De tre bästa resultaten räkna ihop per klass.
 • Vid uppflyttning +5 poäng.
 • Vid titel +10 poäng.
 • 3 priser delas ut i varje klass på SRFLs årsmöte.

Nose Work

Bifoga:
– Förarens namn
– Hundens namn och regnr.
– För varje tävling: Datum, plats, klass och hundens poäng.

 • Varje ekipage får tillgodoräkna sig sina 5 bästa resultat under året, endast officiella starter räknas.
 • Både TSM (=Tävling samtliga moment) och TEM (=Tävling enskilda moment) räknas. Ekipage som placerar sig 1-3 under året, erhåller ett minnespris på årsmötet.
  NW 1 Eucalyptus NW 2 Lagerblad NW 3 Lavendel
Godkänt doftprov 1 poäng 1 poäng 1 poäng
Genomförd tävling 100 p max 3 fel 2 poäng 4 poäng 6 poäng
Uppflytt TSM 3 poäng 5 poäng
Uppflytt TEM 2 poäng 4 poäng

Pallplats i totalen:

 • 1:a plats: 5 poäng
 • 2:a plats: 3 poäng
 • 3:e plats: 1 poäng

Viltspår

Bifoga:
– Förarens namn
– Hundens namn och regnr.
– För varje tävling: Datum, plats och hundens resultat.

Godkänt anlagsspår: 1 poäng
Godkänt öppet spår: 2 poäng
Championat: 5 poäng

Godkänt öppet spår
1:a pris+ 3 poäng
2:a pris+ 2 poäng
3:e pris+ 1 poäng