REGLER ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUNDAR

Resultaten skickas in 1:a januari 2024 – 31:a Januari 2025. Tävlingskommittén önskar att resultaten skickas in 1-2 månader efter utställningen. Resultat som tävlingskommittén önskar få inskickat är:
– Individuella resultat samt resultat från uppfödar- och avelsgrupper från tävlingar utanför Norden.
– Resultat från uppfödar- och avelsgrupper från utställningar i Norden, där dessa resultat inte är offentliga.

När du skickar in resultat från utlandet vill tävlingskommittén att du uppger datum för utställningen, din hunds stamtavlenamn/ditt kennelnamn eller stamtavlenamn på avelshund, registreringsnummer, hunden/gruppens resultat, totalt antal hundar/grupper, totalt antal tikar och hanar samt domarens namn. Har du tävlat med avelsgrupp, ange vilka avkommor avelshunden tävlat med.

OBS! Hundägaren/Kennelägaren måste själv meddela sina resultat om de inte finns offentliga. De resultat som inte rapporterats av ägaren/kennelinnehavaren senast 31 januari 2025, kommer ej att räknas vid sluträkningen.

Resultat eller frågor om årets utställningshund mailas till: tavling@finsklapphund.nu.

Nuvarande regler gäller från och med 2024-01-01

Årets hane & tik

 • Tävlingen år öppen för alla svenskregistrerade, svenskägda hundar vars ägare är medlem i SRFL och boendes i Sverige. Ägare måste vara boendes i Sverige under hela utställningsåret. Inflyttning eller utflyttning från Sverige under året, innebär således exkludering från tävlingen
 • Tävlan sker på alla av FCI-godkända utställningar i världen.
 • Poäng och tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell, där antalet deltagare är beroende på antalet hundar som deltagit i bedömningen. Hanhundar och tikar räknas separat.
 • Poäng för BIG- och BIS erhålls ej på rasspecialer.
 • Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar.
 • Rasspecialer där man får tillgodoräkna sig poäng för deltagande på just rasspecial, är rasspecialer anordnade av de Nordiska Lapphundsklubbarna; Svenska Lapphundsklubben, Norska Lapphundsklubben och Finska Lapphundklubben.
 • Har två hundar eller flera hundar uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och i andra hand strukna poäng i turordning, med början av den lägsta poängen hos respektive individ. Har flera hundar uppnått samma poäng, kanske inte alls har mötts. Då stryker man poäng hos individerna och börjar med det lägsta. Om individerna trots detta ej går att åtskilja, avgör enskilt bästa resultat. Annars placeras hundarna på samma plats.
 • De tre första hanarna respektive tikarna vid sluträkning erhåller minnespriser 

Årets veteran

 • Tävlingen är öppen för alla svenskregistrerade, svenskägda veteraner vars ägare är medlem i SRFL och boendes i Sverige. Ägaren måste vara boendes i Sverige under hela utställningsåret. inflyttning eller utflyttning från Sverige under året, innebär exkludering från tävlingen.
 • Tävlan sker på alla av FCI-godkända utställningar i världen
 • Poäng och tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell(se tabell ovan) och räknas ut på samma sätt som årets hane och tik. Poängen ska dock vara tagna från veteranklass när hunden fyllt 8 år. Om en hund blir veteran under ett utställningssår, räknas poäng till årets veteran endast på de utställningar där hunden ställts i veteranklass. Alla resultat MÅSTE alltså vara tagna i veteranklass.
 • Poäng för BIS erhålls ej på rasspecialer.
 • Rasspecialer där man får tillgodoräkna sig poäng för deltagande på just rasspecial, är rasspecialer anordnade av de Nordiska Lapphundsklubbarna; Svenska Lapphundsklubben, Norska Lapphundsklubben och Finska Lapphundklubben.
 • Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Har två eller flera hundar uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och i andra hand strukna poäng i turordning, med början av den lägsta poängen hos respektive individ. Har flera hundar uppnått samma poäng, kanske inte alla har mötts. Då stryker man poäng hos individerna och börjar med det lägsta. Om individerna trots detta ej går att åtskilja, avgör enskilt bästa resultat. Annars placeras hundarna på samma plats. plats.
 • OBS! Poäng för BIR-/BIM-veteran kan endast fås om inte hunden blir vanligt BIR och BIM på tävling, och kräver samtidigt att hunden uppnått lägst kvalitetsbedömningen Excellent.
 • De tre första veteranhanarna respektive veterantikarna erhåller minnespriser.

Årets uppfödare

 • Tävlingen är öppen för alla svenskauppfödare som är medlem i SRFL och boendes i Sverige. Uppfödaren måste vara boendes i Sverige under hela utställningsåret Inflyttning eller utflyttning till/från Sverige under året, innebär exkludering från tävlingen.
 • Tävlan sker på alla av FCI-godkända utställningar i världen. Tävlade får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Poäng och tilläggspoäng erhålls enligt nedan. Placeringspoäng erhålls för placering 1-4. Alla oplacerade grupper erhåller samma poäng. Tilläggspoäng erhålls för HP, antalet slagna grupper, antalet deltagande grupper samt för BIS-placering. Om två eller flera grupper erhåller samma poäng vi sluträkningen, avgör i första hand inbördes möten. Om grupperna ej går att skilja åt genom inbördes möten, avgör gruppens individuellt bästa resultat. I tredje hand avgör vilken grupp som de har de individer med totalt högst individuella poäng vid tillfällena uppfödargruppen erhållit de kvalificerande resultaten. Excellent ger 3 poang och Very Good 2 poäng. Vid placering i sin klass, erhåller hunden 1 poäng. Får hunden CK erhålls ett tillägg på 1 poäng. I färde han avgör strukna poäng med start av det lägsta.
 • Poäng för BIS erhålls ej på rasspecialer.
 • Rasspecialer där man får tillgodoräkna sig poäng för deltagande på just rasspecial, är rasspecialer anordnade av de Nordiska Lapphundsklubbarna; Svenska Lapphundsklubben, Norska Lapphundsklubben och Finska Lapphundklubben.
 • De tre bästa uppfödargrupperna vid sluträkningen, erhåller minnespriser på årsmötet

Årets avelshund

 • Tävlingen är öppen för alla svenskregistrerade, svenskägda hundar vars ägare år medlem i SRFL och
 • boendes i Sverige. Ägare måste vara boendes i Sverige under hela utställningsåret inflyttning eller utflyttning till/från från Sverige under året, innebär således exkludering från tävlingen.
 • Tävlan sker på alla av FCI-godkända utställningar i världen.
 • Tävlade får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar.
 • Poäng och tilläggspoäng erhålls enligt tabell ovan. Placeringspoäng erhålls för placering 1-4. Alla oplacerade grupper erhåller samma poäng. Tilläggspoäng erhålls för HP, antalet slagna grupper, antalet deltagande grupper samt för BIS-placering. Om två eller flera grupper erhåller samma poäng vi sluträkningen avgör i första hand inbördes möten. Om grupperna ej går att åtskilja genom inbördes möten, avgör gruppens individuellt bästa resultat. I tredje hand avgör vilken grupp som de har de individer med totalt högst individuella poäng vid tillfällena som avelsgruppen erhållit de kvalificerande resultaten. Excellent = 3 poäng, Very Good = 2 poäng, Good = 1 poäng och Sufficient= 0 poäng. Vid placering i sin klass, erhåller hunden 1 poäng. Får hunden CK erhåll ett tillägg på 1 poäng. I fjärde hand avgör strukna poäng med start av det lägsta.
 • Rasspecialer där man får tillgodoräkna sig poäng för deltagande på just rasspecial, är rasspecialer anordnade av de Nordiska Lapphundsklubbarna; Svenska Lapphundsklubben, Norska Lapphundsklubben och Finska Lapphundklubben.
 • Poäng för BIS erhålls ej på rasspecialer.
 • De tre bästa avelshundarna vid sluträkningen, erhåller minnespriser