Regler årets utställningshundar

Årets hane & tik

 • Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda finska lapphundar vars ägare är medlem i SRFL. 
 • Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen. 
 • Tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell där antalet deltagare är beroende på antalet hundar som deltagit i exteriörbedömningen. Hanhundar och tikar räknas var för sig. 
 • Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Har två eller flera hundar uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och i andra hand strukna poäng i turordning. 
 • De tre första hanarna respektive tikarna vid sluträkning erhåller minnespriser. 

Årets uppfödare

 • Tävlingen är öppen för alla svenska uppfödare som är medlemmar i SRFL.  
 • Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i Sverige. 
 • Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från tre utställningar.  
 • Poäng räknas enligt följande: Vinnande uppfödargrupp med HP erhåller 10p + 1p för varje slagen grupp. Övriga grupper med HP 8p. 
 • Vid deltagande på rasspecial, anordnad av Svenska Lapphundklubben, gångas erhållna slutliga poäng med 1,25. Poängen avrundas uppåt.  
 • Har två eller flera tävlande uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och i andra hand strukna poäng i turordning. 

Årets veteran

 • Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda finska lapphundar vars ägare är medlem i SRFL. 
 • Det utses en Årets Veteran Hane och en Årets Veteran Tik. 
 • Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen. 
 • Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från tre utställningar. Poängräkningen är samma som SRFLs tävling om Årets hane och tik, men poänggrundade meriter skall vara tagna i veteranklass. 
 • Vid deltagande på rasspecial, anordnad av Svenska Lapphundklubben, gångas erhållna slutliga poäng med 1,25. Poängen avrundas uppåt.