Protokoll & dokument


Ras & organisation


Rasstandard

RAS

Stadgar SRFL

Arbetsordning

Kommunikationsplan 2017 – 2018


Årsmöten


2019

Årsmötesprotokoll

Kallelse och dagordning till Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Balans- och resultaträkning 2018

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2019

Budgetförslag 2019 

Motion poäng revidering
Bilaga1 till motion_Årets veteran
Bilaga 2 till motion Årets uppfödare Årets avelshund

Beslutsunderlag årsmöte 2019

_________________________________________________________________________

2018

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll 

2017
Årsmöteshandlingar

Beslutsunderlag årsmöte

Budget 2017 SRFL

Årsmötesprotokoll

__

Styrelsemöten

Protokoll SRFL 2019-06-16

Protokoll SRFL 2019-05-13

Protokoll SRFL 2019-04-12

Protokoll SRFL 2019-03-04

Protokoll SRFL 2019-02-04

Protokoll SRFL 2019-01-07

Protokoll SRFL 2018-12-03

Protokoll SRFL 2018-11-12

Protokoll SRFL 2018-10-15

Protokoll SRFL 2018-09-17

Protokoll-SRFL-2018-08-20

Protokoll-SRFL 2018-08-06

Protokoll-SRFL 2018-06-28

Protokoll-SRFL 2018-06-04

Konstituerande möte 2018-06-04

Protokoll-SRFL 2018-05-21

Protokoll SRFL 2018-04-23

Protokoll-SRFL-2018-04-03

Konstituerade möte SRFL  18-03-17

Protokoll SRFL 2018-02-22

Protokoll SRFL 2018-01-23

Beslutsunderlag 2017-10-30

Protokoll SRFL 2018-01-23

Protokoll SRFL 2017-09-27

Protokoll SRFL 2017-07-24

Protokoll SRFL 2017-06-05