Finska lapphundar i SM!

BPH samtliga raser 18 Juni

(UPPDATERAT) Regler för årets tävlingshundar

Resultaten skickas in under perioden 1:a December – 31:a Januari, tidigare eller senare inskickade resultat räknas inte. Resultaten av sammanställningen uppmärksammas på årsmötet i Mars.

Resultat mailas till: tavling@finsklapphund.nu.

  • Tävlingsreglerna gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 (tävlingsåret 2019).
  • Det är bara resultat från officiella tävlingar inom SKK-organisationen som räknas.
  • Tävlingen är öppen för finska lapphundar vars ägare är medlem i SRFL.
  • Var tydliga med vilka grenar (agility, lydnad, rallylydnad, bruks, NW eller viltspår) ni önskar delta i.

    Mer info kring varje gren finns under fliken Årets hundar – Regler


Rallylydnadsdomarutbildning 2022


SBK Upplands distriktet inbjuder till
Rallylydnadsdomarutbildning hösten 2022
Kursledare: Carola Hag

Datum
Helg 1                                 Helg 2                                 Helg 3
4/8  – 7/8                            26/8 – 28/8                         16/9 – 18/9

Plats
Häverö BK  

Förkunskapskrav:
– Auktoriserad rallylydnadsskrivare och tjänstgjort minst 5 tävlingar med totalt minst 100 starter.
– Mycket god kännedom om rallylydnadens alla moment, regler och tävlingar.
– Tävlingsmerit, minst startat i avancerad klass på officiell tävling.
– Förmåga att hantera domarrollen, kunna agera på ett förtroendeingivande sätt mot tävlande.
– Domaren skall även kunna utbilda rallylydnadsskrivare. En domare kan tvingas fatta obekväma beslut vilket ställer krav på förmågan att agera lugnt i situationer där opartiskhet och rättvisa kan ifrågasättas.
– Innan utbildning påbörjas ska deltagare rekommenderas av klubb inom SKK- organisationen.
– Fyllt 18 år när utbildningen startar. Det är upp till kursarrangören att kontrollera att ovanstående krav är uppfyllda innan utbildningen påbörjas.
– För mer information om innehåll, examination mm se:

Kostnad: ca 5 000 – 6 000 kr, kan variera något beroende på antalet deltagare.
Avgiften avser kurskostnad och webbprov

Resa, logi och mat ingår ej i priset

Observera: från 1/1 2023 införs nya moment och regler för rallylydnaden. Det innebär att examinationer som sker under 2022 görs efter nuvarande regler och de examinationer som sker 2023görs efter de nya reglerna.

Anmälan till: carola.hag@telia.com senast 1 maj 2022. Med namn, personnummer, mail, personligt brev och tel

Grattis Camilla Vanhatalo vinnare i vår fototävling!

På bilden ser ni Daloms Tenderly Heroiska Haico (Haico)

Grattis Sanna Häggström vinnare i vår fototävling.

På bilden är Lapprott´s Bärgarn (Ivar)

Hantering av personuppgifter