INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2024

Kallelse till årsmöte 2024

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund inbjuder alla sina medlemmar till årsmöte.

Datum: 2 mars 2024 kl 13.00
Plats: digitalt/zoom

Anmäl ert deltagande (obligatoriskt) till mail@finsklapphund.nu senast den 24/2 2024.

Mer information kommer löpande på vår hemsida finsklapphund.nu. Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan.

Motion som du som medlem önskar få behandlad vid årsmötet ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast sex veckor före årsmötet, det vill säga senast 21 januari 2024.

Har du förslag till valberedningen eller är du själv intresserad av att sitta med i styrelsen kommande verksamhetsår, kontakta valberedningen via mail; valberedning@finsklapphund.nu

Du som anmäler dig till årsmötet kommer att få en länk + instruktioner via mail senast förmiddagen den 2 mars 2024. Viktigt att veta att du inte kan delta om du inte har föranmält dig. Se gärna till att ni har en giltig mailadress kopplad till ert medlemskap via exempelvis Mitt SKK (se skk.se). Om ni inte fått en länk till mötet, titta så att den inte hamnat i skräpposten.

OBS! Sista Anmälningsdag 24/2 2024

Hantering av personuppgifter