Årsmöte

2024

Protokoll Årsmöte 2024-03-02

Inbjudan till Årsmöte 2024-03-02
Dagordning till Årsmöte 2024-03-02
SRFL Verksamhetsberättelse 2023
SRFL Verksamhetsplan 2024
RAS utvärdering 2023
Balans och Resultatrapport 2023
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Presentation av nya kandidater i Valberedningens förslag
Rambudget 2024
Motion #1 Styrelsens Yttrande Motion #1
Motion #2 Styrelsens Yttrande Motion #2
Motion 3 Bilaga Motion 3 Styrelsens Yttrande Motion #3
Proposition #1
Proposition #2

2023

Protokoll Årsmöte 2023-03-11
Inbjudan till Årsmöte 2023-03-11
Dagordning till Årsmöte 2022-03-11 (UPPDATERAD)
SRFL Verksamhetsberättelse 2022
SRFL Verksamhetsplan 2023
Balans och Resultatrapport 2022
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Rambudget 2023

_________________________________________________________________________

2022

Protokoll Årsmöte 2022-03-13
Inbjudan till Årsmöte 2022-03-13
Dagordning till Årsmöte 2022-03-13
SRFL Verksamhetsberättelse 2021
Balans och resultatrapport 2021
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Rambudget 2022

_________________________________________________________________________

2021

Kallelse digitalt förenklat årsmöte Svenska Rasklubben Finsk Lapphund 210312-210314
SRFL Verksamhetsberättelse 2020
Balans och resultatrapport SRFL 2020
Revisionsberättelse 
Rambudget SRFL 2021
Valberedningens förslag
Arbetsordning digitalt förenklat årsmöte
SRFL Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte 2021

_________________________________________________________________________

2020

Protokoll årsmöte 2020-03-14
Inbjudan årsmöte 2020-03-14
Agenda uppfödarmöte
Dagordning till Årsmöte 2020-03-14
Balans och resultat 2019
Verksamhetsberättelse SRFL 2019
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan SRFL 2020
Budgetförslag SRFL 2020
Valberedningens förslag
Motion 1 med styrelsens yttrande
Motion 2 med styrelsens yttrande
Bilaga till Motion 2

_________________________________________________________________________

2019

Årsmötesprotokoll
Kallelse och dagordning till Årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Balans- och resultaträkning 2018
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2019
Budgetförslag 2019 
Motion poäng revidering
Bilaga1 till motion_Årets veteran
Bilaga 2 till motion Årets uppfödare Årets avelshund
Beslutsunderlag årsmöte 2019

_________________________________________________________________________

2018

Årsmöteshandlingar
Årsmötesprotokoll 

_________________________________________________________________________

2017
Årsmöteshandlingar
Beslutsunderlag årsmöte
Budget 2017 SRFL
Årsmötesprotokoll

_________________________________________________________________________