Årsmöte

Årsmötet för SRFL rullar på följande sätt: Mellersta Sverige – Södra Sverige – Norra Sverige med start 2017.

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.

2019
Norra Sverige