Kontaktuppgifter och länkar

För att kontakta styrelsen i SRFL kan du använda detta kontaktformulär:
Kontaktformulär

Övriga Kontaktuppgifter:

Styrelsen Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund (SRFL)

mail@finsklapphund.nu

Huvudstyrelsen för Svenska Lapphundklubben (SLK)

cs@slk.nu

Redaktionen (Tidningen Lapphunden)

moniqa.swalas@gmail.com

Bankgiro

805-1674

Organisationsnummer

802510-4442

Avelskommittén

ak@finsklapphund.nu

Tävlingskommittén

tavling@finsklapphund.nu

Valberedningen

valberedning@finsklapphund.nu


Specialklubbar i norden

Svenska Lapphundklubben

Finska Lappalaiskoirat RY

Norsk Lapphund Klubb

Danska Spidshundeklubben


Kennelklubbar

Svenska Kennelklubben

Finska Kennelklubben

Norska Kennelklubben

Danska Kennelklubben

Databaser

Hunddata

Avelsdata

Koiranet

Finska lapphunddatabasen

Norska DogWeb

Danska Hundeweb

The Breed Archive