Regler för valphänvisning

SRFLs valpförmedling

Valpförmedlingen är en förmån för uppfödare som är medlemmar i SRFL och som följer nedanstående regler. Uppfödarna ska:

 • följa SRFLs avelspolicy.
 • följa SKKs grundregler.
 • vara väl förtrogna med RAS (rasspecifika avelsstrategier) för Finsk Lapphund.
Kriterier som måste vara uppfyllda för att en valpkull ska förmedlas via SRFLs valpförmedling:
 • Båda föräldradjuren ska vara minst 22 månader gamla vid parningstillfället.
 • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med UA, A, B eller C.
 • Ett föräldradjur med C får endast paras med fria höfter (d.v.s. UA, A eller B).
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 24 månader vid parningstillfället.
 • I det fall föräldradjuren är ED-röntgade ska resultatet vara utan anmärkning (d.v.s. UA eller 0/0).
 • Minst ett av föräldradjuren ska vara DNA-testad Normal/Clear eller hereditärt fri avseende Pompes (GSDII).
 • Minst ett av föräldradjuren ska vara DNA-testad Normal/Clear eller hereditärt fri avseende Prcd-PRA.
 • Föräldradjuren får ej vara närmare släkt än kusiner, d.v.s. inavelsgraden får inte överstiga 6,25 % över fem generationer.
 • Kullar efter hanhund som lämnat 25 valpar, innan fem års ålder förmedlas ej.
 • Kullar efter hanhund som lämnat 50 valpar förmedlas ej.
 • Kombination som upprepas för tredje gången förmedlas ej.
Rekommendationer:
 • Föräldradjuren är ED-röntgade utan anmärkning (UA 0/0)
 • Kombinationen uppnår ett preliminärt HD-index på minst 100.
 • Föräldradjuren är ögonlysta och visar inga tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid parningstillfället.
 • Föräldradjuren har genomgått BPH eller MH, med godkänt skott och utan tecken på kvarstående rädslor.
 • Inavelsgraden överstiger inte 2,5 %.
 • Att tidigare kombinationer inte upprepas eller att kullsyskon kombineras med samma individ.
 • Föräldradjuren har uppnått Very Good som minst på utställning.
 • Föräldradjuren har uppnått godkänt tävlingsresultat i rallylydnad, agility, nose work, freestyle, bruks, viltspår eller liknande.