Regler för valphänvisning

SRFLs valpförmedling
Valpförmedlingen är en förmån för uppfödare som är medlemmar i SRFL och som följer nedanstående regler. Uppfödarna ska:
– följa SRFLs avelspolicy.
– följa SKKs grundregler.
– vara väl förtrogna med RAS (rasspecifika avelsstrategier) för Finsk Lapphund.

Kriterier som måste vara uppfyllda för att en valpkull ska förmedlas via SRFLs valpförmedling:
– Båda föräldradjuren ska vara minst 22 månader gamla vid parningstillfället.
– Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med UA, A, B eller C.
– Ett föräldradjur med C får endast paras med fria höfter (d.v.s. UA, A eller B).
– Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och inte visa tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 24 månader vid parningstillfället.
– I det fall föräldradjuren är ED-röntgade ska resultatet vara utan anmärkning (d.v.s. UA eller 0/0).
– Minst ett av föräldradjuren ska vara DNA-testad Normal/Clear eller hereditärt fri max två generationer avseende Pompes (GSDII).
– Minst ett av föräldradjuren ska vara DNA-testad Normal/Clear eller hereditärt fri avseende Prcd-PRA.
– Föräldradjuren får ej vara närmare släkt än kusiner, d.v.s. inavelsgraden får inte överstiga 6,25 % över fem generationer.
– Kullar efter hanhund som lämnat 20 valpar, varav de två första kullarna ej uppnått en ålder av 24 månader förmedlas ej.
– Kullar efter hanhund som lämnat 50 valpar förmedlas ej.
– Kombination som upprepas för tredje gången förmedlas ej.

Rekommendationer:
– Föräldradjuren är ED-röntgade utan anmärkning (UA 0/0)
– Kombinationen uppnår ett preliminärt HD-index på minst 100.
– Föräldradjuren är ögonlysta och visar inga tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid parningstillfället.
– Föräldradjuren har genomgått BPH eller MH, med godkänt skott och utan tecken på kvarstående rädslor.
– Inavelsgraden överstiger inte 2,5 %.
– Föräldradjuren har uppnått Very Good som minst på utställning.
– Föräldradjuren har uppnått godkänt tävlingsresultat i rallylydnad, agility, nose work, freestyle, bruks, viltspår eller liknande.