Uppdaterad information om DM (2021-05-21)

Den senaste tiden har det blivit allt vanligare att med hjälp av DNA-test testa för fler sjukdomar än bara prcd-pra och pompes. Ett av de senaste testen att adderas till listan var DM.

När man ska testa sin hund för prcd-pra och pompes finns det ibland ”paketerbjudanden” där man får extra tester i princip gratis. Detta kan låta som en bra idé men det finns alltid två sidor av ett mynt. När vårt grannland Finland började att testa sina hundar och det visade sig att några av dom var bärare blev det ringar på vattnet och fler började att testa även i Sverige. Hos MyDogDNA kan det konstateras att ca 30 % av de testade hundarna är bärare av DM. Det finns dock väldigt få konstaterade sjuka hundar och de flesta av dessa har inga symptom för sjukdomen.

För ungefär ett år sedan fick rasklubben för finsk lapphund information från SKK att vi bör beakta DM på samma sätt som prcd-pra och pompes. I maj 2021 fick avelskommittén för finsk lapphund ny information. Testet är dåligt utvärderat vetenskapligt och är inte validerat av SKK’s DNA-grupp. Det har konstaterats att DM inte utgör ett kliniskt problem för rasen och det finns så pass få individer som har utvecklat symtom att testet därför inte ska tillämpas på finsk lapphund.

SKK’s grundregel 2:2 lyder ”att inte använda hund i avel som vid DNA-test för allvarlig sjukdom med fastställd enkel recessiv nedärvning visar sig vara bärare av dubbla anlag (homozygot)”. Denna regel gäller sjukdomar som nedärvs enkelt recessivt och gäller alltså för prcd-pra och pompes men inte för DM då DM har en komplex nedärvning. Detta innebär att en individ som är testad affected för DM får möta en fritestad partner.

En individ som redan är testad bärare ska fortsatt beaktas som bärare och får endast möta fritestad individ.

”SKK/AK vill understryka vikten av att man som uppfödare och/eller hundägare noga utvärderar nyttan, tillförlitligheten och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Ingen hund, eller annan levande varelse, är helt fri från sjukdomsanlag. Använd endast tester som är ordentligt validerade och för de sjukdomar som är av klinisk betydelse i rasen. Ogenomtänkt och utbredd användning av DNA-tester kan i värsta fall medföra negativa konsekvenser för rasens hälsa och avelsbas. Kontakta gärna avelsfunktionär i rasklubben om du känner dig osäker.” (SKK’s avelskommitté informerar om genetiska tester 20191024)

Texten är skrivet av AK genom Lovisa Fracke

3 kommentarer

    1. Nej, raskubben rekommenderar att inte testa för DM, eftersom testet inte är validerat för vår ras och kan i bästa fall avslöja ett ökat risk att insjukna i DM. Inte ens testen för pompes eller PRA-prcd är krav för registrering hos SKK, men enligt vår (rasklubbens) avelspolicy ska avelsdjuren testas för båda pompes och PRA-prcd. HD-röntgen å andra sidan är registreringskrav från SKK, dvs om avelsdjuren inte är HD-röntgade kan kullen inte registreras. ED-röntgen å andra sidan ingår i vår avelspolic, men är ej registreringskrav.

Kommentarer är stängda.