Kategoriarkiv: Nyheter

Försenad medlemshantering

Medlemshanteringen via SKK har blivit försenad och beräknas att komma igång först under första kvartalet 2018.

Tillsvidare fungerar medlemshanteringen som tidigare och avgifter betalas in på Plusgirokonto 70 17 56-9. Ange alltid vad betalningen gäller och för vem.

Medlemsavgiften för fullbetalande medlem är 280 kr.

Information gällande medlemsskap

Styrelsen i SRFL har beslutat att medlemskap i SLK (Svenska Lapphundklubben) som tecknas under kalenderåret 2017 även gäller som medlemskap för SRFL, tills dess att medlemskapet löper ut under kalenderåret 2018.

För nya medlemmar under 2018 samt vid förnyat medlemskap under kalenderåret 2018 gäller de medlemsavgifter som beslutades på årsmötet 2017.

Uppfödare kommer även fortsättningsvis att kunna erbjuda valpköpare gratis medlemskap i ett år, om de inte redan är medlemmar.

SRFL:s medlemsavgift för 2018:

Medlemsavgift:   280 kr
Familjemedlem: 120 kr
Utlandsmedlem: 360 kr

Frivilliga behövs till Hundmässan och My Dog

Vi söker dig som kan tänka dig att stå i montern på Hundmässan 16 – 17 december 2017 och/eller My Dog 4 – 7 januari 2018. Det är välkommet med allt ifrån ett par timmar eller flera beroende på vad du har för möjligheter. Inträde till mässan ingår.

Du kommer inte behöva stå där själv och SLKs PR-kommitté är på plats.

Montern i Stockholm är tillsammans med lapsk vallhund och i Göteborg är alla tre raserna tillsammans.

Skicka ett mail till finsklapphund@slk.nu och anmäl ert intresse. Meddela vilka dagar ni kan stå. Vi behöver bemanna även de dagarna som inte våra raser ställs.