Angående fullmäktige SLK

Angående fullmäktige SLK

Den 27 maj hölls årets fullmäktigemöte inom Svenska Lapphundsklubben. Den sittande styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet av majoriteten av delegaterna. Då styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet ställde de genast sina platser till förfogande. Valberedningens förslag var baserat på sittande styrelse och kunde då inte röstas igenom. När mötet ajournerades för att få in nya kandidater till ett styrelseförslag meddelades det att det redan fanns ett förslag som tagits fram vid sidan av valberedningens arbete. Mötet ajournerades 30 minuter. När mötet sedan återupptogs fick deltagarna se det nya förslaget. En av revisorerna som rekommenderat att inte ge styrelsen ansvarsfrihet var satt som förslag till ordförandeposten. Delegaterna från SRFL yrkade på att stoppa mötet då det varken fanns presentationer av de föreslagna styrelsemedlemmarna eller någon tid för förberedelser att rösta. Delegaterna röstade igenom att mötet ajourneras till den 10/6 kl.18.

Hur rör detta dig?

SLK står nu utan styrelse vilket betyder att arbetet med arrangemang under SLKs regi står still.

Vad kan du göra?

SLK består av tre rasklubbar vilket innebär att SLKs styrelse bör bestå av representanter jämnt fördelat från samtliga rasklubbar. Så var tyvärr inte fallet i det förslag som lades fram under årsmötet.

Vi söker nu dig som vill engagera dig i SLKs arbete genom att sitta med i SLKs styrelse.

Känner du dig manad? Eller känner du någon som borde känna sig manad?

Maila presentation och eventuella frågor till mail@finsklapphund.nu senast söndag 2/6.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *