Regler för årets hund i rasklubben 2019

Årets hund regler

Reglerna inklusive poängberäkning för samtliga grenar i årets hund beslutades på fullmäktigemötet  år 2018.

Tävlingen i sin helhet med alla grenar startas upp från och med 1 januari 2019.

Till rasklubben behöver ni inte rapportera in utställningsresultat från Norden, de har vi koll på ändå.

Lycka till!