PennHip-röntgen

Höftledsröntgen har utförts i Sverige sedan 70-talet med OFA metoden. Denna metod innebär att hunden fått lugnande, ligger på rygg och bakbenen sträcks bakåt.
SKK bedömer höfterna genom att bedömma hur lårbenshuvudet ligger i höftledsskålen. Man graderar från A till E beroende på hur bra respektive hur dåligt de passar ihop.

Pennhip-metoden eller s.k. Distraction Index (DI) mäter glappet i leden vilket kan säga om hunden har risk att utveckla artros eller få problem.
Metoden har funnits sedan 1983 och är en vetenskapligt erkänd metod för att diagnostisera höftledsartros från 4 månader och är mera känslig (sensitiv) än ex. OFA metoden på unga hundar.

Vid Pennhip-mätningen tas 3 röntgenbilder.

Den första är samma som OFA och kan skickas till SKK om djurägaren önskar. Vid den andra bilden försöker veterinären åstadkomma normal belastningsvinkel och benen hålls därför i 90 grader från röntgenröret. För att få bästa inpassningen mellan lårbenshuvudet och höftskålen trycker man lätt på låret. Denna bild kallas Kompression och syftar till att göra så bra passform som möjligt. För den sista bilden försöker man åstadkomma en belastning i leden, Distraktion, och få huvudet att glida ut ur skålen. Detta skall försöka efterlikna den belastning som hunden har då den är uppe och står, springer eller hoppar. För att få belastningen lägger man en ställning som består av två plexiglasstavar med skumgummi fastspända på en rem. Plexiglasstavarna placeras mellan bakbenens bas och sedan trycker man ihop knäna och på så sätt glider lårbenshuvudet ur skålen. På röntgenbilderna kan man sedan mäta avståndet på hoptryckt led (kompression) och utdragen led (distraktion) detta avstånd uttrycks som DI.

Forskningen visar att DI kan användas för att förutsäga om hunden utvecklar artros eller ej. DI som är lägre eller under 0.3 får aldrig artros medan hundar över 0.7 och däröver har stor risk att få artros. Det finns en ras variation att utveckla artros d.v.s. olika raser har olika risk att utveckla artros utifrån sitt DI.
DI jämförs i rasen och ger ett medelvärde för alla hundar i världen just i denna ras.
Löpning påverkar ej resultat av Pennhip eller SKK metoden. Däremot skall tikar som valpat ej röntgas före tidigast 16 veckor efter att valpning.

Nackdelar med Penn hip
•    Metod  är inte godkänd som SKK-röntgen, men kan ses som ett komplement vid bedömning av SKK bilder.
•    Bedömning görs på endast ett analyscenter i USA.
•    Kan överdiagnostiseras d.v.s. förutsäga att hunden kommer att få artros men sedan ej får det.

Källa: http://www.dixivet.se/Hoftledstrontgen.html